Nowości:

Biegły księgowy

Wsparcie prawne, jakie oferuje firmom oraz spółkom Biegły Księgowy
Wsparcie z zakresu prawa, jakie oferuje firmom i spółkom Biegły Księgowy to wysoki poziom. W zakres wsparcia, z jakiego można korzystać w biuro rachunkowe katowice wliczają się: sporządzanie oraz opiniowanie umów spółek, zajmowanie się sprawami z obrębu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, sporządzanie umów handlowych, regulaminów i kontraktów, pełna obsługa prawna dla spółek kapitałowych, sporządzanie pism procesowych, pomoc w dochodzeniu roszczeń jakie wynikają z zawartych umów i kontraktów. Usługi poradnictwa podatkowego, prawnego, księgowego oraz gospodarczego obejmują natomiast: analizy ekonomiczne, opracowywanie biznesplanów, pisma o dotacje, rady w zakresie obowiązków podatkowych i składkowych, weryfikowanie obszaru ryzyka dla danego przedsiębiorstwa oraz poradnictwo przy zawieszaniu, likwidacji lub sprzedawaniu firmy lub spółki. Nowocześnie prosperujące biuro rachunkowe zapewnia rzetelne wsparcie księgowych i doradztwo jakie służy progresowi biznesu.

Teksty: